enviolo lanceert ‘envision’, haar nieuwe holistische duurzaamheidsstrategie, op Wereld Fiets Dag.

3 juni 2024, Wereld Fiets Dag – Vandaag, als de wereldwijde fietsgemeenschap samenkomt om Wereldfietsdag te vieren, is enviolo verheugd om de lancering van haar nieuwe duurzaamheidsstrategie aan te kondigen. Onder de naam ‘envision’ daagt enviolo de industrie uit om verder te gaan dan het promoten van de fiets als een gezonde en duurzame vorm van mobiliteit en om meer tastbare toezeggingen te doen op het gebied van milieubehoud en sociale impact. 

De aankondiging van ‘envision’ is een belangrijke mijlpaal op weg naar de missie van het bedrijf om ‘mensen beter te verplaatsen’. Opgebouwd volgens de drie kernpijlers van ESG – Een welvarende planeet, een sterkere gemeenschap en verantwoordelijk ondernemen – ‘envision’ omvat 11 concrete doelen die het bedrijf voor 2030 wil bereiken. Deze toezeggingen omvatten de reductie van broeikasgasemissies, meer gerecycled materiaal in de product- en verpakkingsportfolio van het bedrijf, doelstellingen voor gendervertegenwoordiging, onafhankelijke mensenrechtenbescherming voor productiewerknemers en initiatieven voor fietsbelangenbehartiging.

“Als we echt willen dat mensen minder autoritten maken en meer gaan fietsen, moeten we het als industrie gewoon beter doen”, zegt Omar El Nayal, enviolo’s directeur Duurzaamheid.  “Als fietsgemeenschap moeten we de moed hebben om een aantal uitdagende maar cruciale vragen aan te pakken, zoals: Hoe duurzaam zijn onze productieprocessen? Wat is de ecologische en sociale impact van de materialen die aan de basis liggen van onze producten? Hoe toekomstbestendig zijn de beslissingen die we vandaag nemen? Door middel van envision willen we deze kwesties frontaal aanpakken. Het zal zeker een moeilijke reis worden en we zullen onderweg vrijwel zeker op een aantal obstakels stuiten, maar de tijd voor actie is nu gekomen. Onze hoop is dat we een zinvolle verandering in de hele fietsindustrie teweeg kunnen brengen”.

enviolo’s allesomvattende benadering van het beheren van ESG komt op een moment dat duurzaamheid steeds meer op de voorgrond treedt bij eindgebruikers en toezichthouders. 

“Jarenlang hebben onze klanten zich tot ons gewend voor hoogwaardige fietstransmissies”, zegt Ed Culley, CEO van enviolo. “Vandaag willen we dat ze ons met dezelfde overtuiging beschouwen als hun voorkeurspartner voor duurzaamheid. Als duurzaamheid correct en authentiek wordt uitgevoerd, kan het merken helpen een voorsprong te nemen in een steeds drukkere markt en tegelijkertijd de ESG-risico’s in hun productieketen beperken. Door ‘envision’ ben ik enthousiast om met onze klanten samen te werken aan een breed scala aan initiatieven die ertoe bijdragen dat de fiets de ultieme vorm van duurzame mobiliteit blijft.”

LEES meer op onze 'envision' pagina

 

Vond je dit bericht nuttig?

Onze verhalen